Նոր տարուան եւ Ս. Ծնունդի առիթով «Ազատ Օր»ի պաշտօնէութիւնը իր ջերմագին մաղթանքները կը փոխանցէ թերթիս բաժանորդներուն, աշխատակիցներուն, գործակիցներուն եւ հայ մամուլի պաշտօնակիցներուն:

Կը մաղթենք, որ 2022-ը ըլլայ ազգային վերազարթնումի եւ վերակազմակերպման տարի, ի խնդիր հայ ժողովուրդի սպասումներու արդարացման: