«Ազատ Օր»ի բացառիկը

«Ազատ Օր»ի բացառիկը

0
977

Լոյս տեսաւ «Ազատ Օր»ի բացառիկ 16 էջնոց թիւը՝ նուիրուած Մայիսեան անկախութեան 100ամեակին, որը պիտի տրամարուի նաեւ Յունիս 10ին Հայաստանի Հանրապետութեան 100րդ տարեդարձին նուիրուած կեդրոնական ելոյթին՝ Բիրէայի «ՏԻՄՈԹԻՈՆ» թատրոնին մէջ: