Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝

«Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը
ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ

Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի է համակարգիչներու, բջիջային հեռաձայներու եւ
պլանշէթներու (tablet) վրայ։

Սատարենք յունահայութեան օրաթերթին՝«Ազատ Օր»ի տարածման եւ հայ մամուլին ճամբով՝ նոր սերունդներու հայեցի դաստիարակութեան։

Բաժանորդագրութիւնները ապահովելու համար կարելի է հեռաձայնել
210 9575011 թիւին (8։00 – 14:00)։