Եր­կու­շաբ­թի՝ 6 ­Փետ­րո­ւար 2017ի ա­ռա­ւօ­տուն, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս` ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան որ­բե­րու «Ա­րամ ­Պէ­զի­քեան» թան­գա­րա­նի յանձ­նա­խում­բի փոխ-ա­տե­նա­պետ ­Պետ­րոս վրդ. ­Մա­նո­ւէ­լեա­նի, այ­ցե­լեց Որ­բե­րու ­Թան­գա­րա­նը ու մօ­տէն ծա­նօ­թա­ցաւ հոն տա­րո­ւող աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ անհ­րա­ժեշտ թե­լադ­րու­թիւն­ներ կա­տա­րեց թան­գա­րա­նը ա­ւե­լի զար­գաց­նե­լու ու կազ­մա­կեր­պե­լու: ­Թան­գա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան բա­րե­րար­ներն են տէր եւ տի­կին Ա­լեք­քօ եւ Ա­նի ­Պէ­զի­քեան­ներ: ­Թան­գա­րա­նի յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետն է Ա­լեք­քօ ­Պէ­զի­քեան:
Ա­պա՝ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը այ­ցե­լեց «Թռչ­նոց ­Բոյն», ուր հան­դի­պում ու­նե­ցաւ խնա­մա­կա­լու­թեան ու տնօ­րէ­նու­թեան հետ: ­Հոս եւս ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը մօ­տէն ծա­նօ­թա­ցաւ որ­բե­րու նկատ­մամբ տա­րո­ւող խնամ­քին, տե­ղեակ դար­ձաւ նոր ծրա­գիր­նե­րուն եւ իր գնա­հա­տան­քը յայտ­նեց խնա­մա­կա­լու­թեան տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն: