«­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը՝ կը ներ­կա­յացնէ ­Թո­մաս ­Սի­տե­րի­սի «­Ղա­րա­բա­ղի ­Նու­ռե­րը» ֆիլ­մը, ­Երկու­շաբ­թի, 13 ­Փետ­րո­ւար 2023, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ին ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս եւ Չորեքշաբթի, 15 Փետրուար, երեկոյեան ժամը 7:30-ին Գոքինիոյ «Զաւարեան» կեդրոնի «Զաքարեան-Սարաճեան» զոյգ սրահներէն ներս: Խօսք պի­տի առ­նեն ֆիլ­մի բե­մադ­րիչ՝ պա­րոն ­Սի­տե­րիս, իսկ միու­թեանս կող­մէ՝ ըն­կե­րու­հի ­Վեր­ժին ­Կա­րա­պե­տեա­ն։
Ընդ­հա­նուր մուտք 5 եւ­րօ։ ­
Կը սպա­սենք ձեզ։