Ներ­կա­յու­թեամբ ազ­գա­յին վար­չու­թեան, շրջա­նա­յին ե­րես­փո­խա­նա­կան եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին մաս­նակ­ցու­թեամբ, 18-­Յու­նո­ւար կ­.ե. ժա­մը 5:30ին կա­տա­րո­ւե­ցաւ 2017ի ­Գա­թա­յի կտրու­մին ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ե­կե­ղեց­ւոյս հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Վահ­րիճ Վրդ.ի օրհ­նու­թեամբ։
­Բաց­ման խօսք առ­նո­ւե­ցաւ ­Հո­գե­ւոր հո­վի­ւին կող­մէ. ­Հայր սուր­բը խօ­սե­ցաւ եւ յատ­կա­պէս շեշ­տեց միաս­նա­կա­նու­թեան, կա­պո­ւա­ծու­թեան եւ հա­մե­րաշ­խու­թեան գա­ղա­փար­նե­րը, ո­րոնք այ­սօր իսկ պէտք է ներ­կա­յու­թիւն ըլ­լան մեր կեան­քին մէջ: ­Նաեւ ա­ւել­ցուց, որ ծննդեան գա­թա­յի կտրու­մը ինք­նին միաս­նա­կա­նու­թեան խոր­հուրդ մը ու­նի եւ ցոյց կու տայ մեր հա­մե­րաշ­խու­թիւ­նը ի­րա­րու հան­դէպ, ո­րով­հե­տեւ կը ճա­շա­կենք մէկ ամ­բող­ջա­կան կտո­րէ մը որ կը բաժ­նո­ւի զա­նա­զան կտոր­նե­րու:
­Հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին շուրջ 20 փոք­րի­կե­րով տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­գե­ցո­ղու­թիւն­ներ՝ կա­պո­ւած ծննդեան տօ­նին: Ա­նոնք էին. ­Լուռ գի­շեր (­Հա­յե­րէն եւ անգ­լե­րէն) եւ ­Հա­ւատք եր­գե­րը:
­Խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նենք Տիկ­նաց Մարմ­նին, ո­րոնք ի­րենց հիւ­րա­սի­րու­թեամբ ճո­խա­ցու­ցին մեր սե­ղան­նե­րը։ ­Բո­լո­րին վարձ­քը կա­տար։

­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ եւ ­Տիկ­նաց մար­մին ­Գո­քի­նիոյ