­Շարլ Ազ­նա­ւուր.- Ես ե՛ւ ֆրան­սա­ցի եմ, ե՛ւ հայ

­Շարլ Ազ­նա­ւուր.- Ես ե՛ւ ֆրան­սա­ցի եմ, ե՛ւ հայ

0
1398

­Լոս Ան­ճե­լը­սի «­Փառ­քի ծա­ռու­ղի»ի մէջ բա­ցո­ւած է աշ­խար­հահռ­չակ շան­սոն­յէ ­Շառլ Ազ­նա­ւու­րի աստ­ղը: Բաց­ման պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին իր ու­նե­ցած ե­լոյ­թով Ազ­նա­ւու­րը ը­սած է.- «Ես ե՛ւ ֆրան­սա­ցի եմ, ե՛ւ հայ: ­Դուք չէք կրնար ա­տի­կա միա­խառ­նել, ինչ­պէս չէք կրնար միա­խառ­նել կաթն ու սուր­ճը: Եր­կու տար­բեր մշա­կոյթ­ներ ու­նե­նա­լը հրա­շա­լի է: Ֆ­րան­սե­րէ­նը իմ աշ­խա­տան­քա­յին լե­զուն է, բայց իմ ըն­տա­նի­քի լե­զուն կը շա­րու­նա­կէ մնալ հա­յե­րէ­նը: Ես կրնամ նաեւ քիչ մը քա­լի­ֆոր­նիա­ցի ըլ­լալ, քա­նի որ այս­տեղ կ­՝ապ­րին իմ դուստրն ու թոռ­նե­րը»: