Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին
կող­մէ Ար­ցա­խին նո­ւի­րո­ւած ե­ռօ­րեայ ե­լոյթ­ներ՝

«­Մեր հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խը»

խո­րագ­րով Ա­թէնք 13 — 15 ­Մարտ 2017

Ժո­ղովր­դա­յին հա­ւաք

Եր­կու­շաբ­թի 13 ­Մարտ 2017, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30ին,
Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս

«Ար­ցա­խը ապ­րի­լեան քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մէն ետք»

նիւ­թով հան­դէս կու­գայ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան
Ար­տա­քին ­Գոր­ծոց նա­խա­րար
Կա­րէն ­Միր­զո­յեան

Եր­գով ու ար­տա­սա­նու­թեամբ ե­լոյթ կ’ու­նե­նան Հ.Կ.Խ.ի Ազ­գա­յին
«­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի Դ. եւ Ե. դա­սա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը
Հ­րա­ւի­րո­ւած են մեր բո­լոր կա­ռոյց­նե­րը եւ ժո­ղո­վուր­դը անխ­տիր

Հ­րա­պա­րա­կա­յին զրոյց

Պե­ղո­պո­նէ­զի ­Հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ
Չո­րեք­շաբ­թի 15 ­Մարտ 2017, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30ին
Բան­տիօ ­Հա­մալ­սա­րա­նի ­Մի­ջազ­գա­յին ­Յա­րա­բե­րու­թեանց Ինս­թի­թու­թի սրա­հէն ներս
Հաս­ցէ՝ Χίλλ 3-5, Πλάκα

«­Կով­կա­սի կա­յու­նու­թիւ­նը եւ անվ­տան­գու­թիւ­նը ու ­Լեռ­նա­յին
Ղա­րա­բա­ղի ներ­կայ եւ ա­պա­գա­յի հե­ռան­կար­նե­րը»

նիւ­թով հան­դէս կու­գայ Ար­ցա­խի Ար­տա­քին ­Գոր­ծոց նա­խա­րար ­Կա­րէն­ Միր­զո­յեան

Մուտ­քը ա­զատ է։