Նէոս ­Գոզ­մոս-­Ֆիք­սի Ս. ­Կա­րա­պետ Ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դը կը հա­ղոր­դէ, որ ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան հրա­ւէ­րին՝ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան ­Շա­բաթ օր՝ 25 ­Մարտ 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9:45ին, ներ­կայ գտնո­ւած է ­Նէա Զ­միռ­նիի յու­նաց «Ա­յիա ­Ֆո­թի­նի» մայր ե­կե­ղե­ցին եւ մաս­նա­կից դար­ձած ­Յու­նաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան «­Մարտ 25»ի ազ­գա­յին տօ­նին առ­թիւ կա­տա­րո­ւող ­Գո­հա­բա­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Յու­նաց ­Մետ­րո­պո­լիտ ­Սի­մէոն Ե­պիս­կո­պո­սին եւ ներ­կա­յու­թեամբ ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Քա­ղա­քա­պետ պրն. Ս­թավ­րոս ­Ծու­լա­քի­սի եւ քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րուն։
Ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նէն ետք, պրն. քա­ղա­քա­պե­տի գլխա­ւո­րու­թեամբ եւ դրօ­շա­կիր­նե­րու եւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի նո­ւա­գա­խում­բի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ՝ պաշ­տօ­նա­կան թա­փօ­րը ուղ­ղո­ւած է դէ­պի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի «Էս­թիա» հրա­պա­րա­կը։ «Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւո­րի» յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նէն ետք, տե­ղի ու­նե­ցած է դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տեղում, ո­րոնց կար­գին ­Նէոս ­Գոզ­մոս-­Ֆիք­սի եւ ­Նէա Զ­միռ­նիի հայ հա­մայն­քին ա­նու­նով դափ­նեպ­սակ զե­տե­ղած է ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ան­դամ պրն. ­Տիո­նիկ ­Քիւ­րէք­ճեան:
­Յա­ջոր­դած է ա­շա­կեր­տա­կան եւ սկաու­տա­կան տո­ղանցք, ո­րուն մաս­նա­կից ե­ղած են նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի սկաուտ­նե­րը։ Ա­ւար­տին, ­Նա­րեկ ­Քա­հա­մայ ­Հայ­րը, յա­նուն շրջա­նի հա­յու­թեան հո­գե­ւոր եւ ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րուն, շնոր­հա­ւո­րած է ­Սի­մէոն Սր­բա­զան ­Հայ­րը, քա­ղա­քա­պետն ու քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը, ի­րենց հո­գե­ւոր եւ ազ­գա­յին տօ­նին ա­ռի­թով: