­Մարդ­կա­յին Ի­րա­ւանց Եւ­րո­պա­կան ­Դա­տա­րա­նը (Մ.Ի.Ե.Դ.) Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Հուն­գա­րիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը ճանչ­ցած է իբ­րեւ պա­տաս­խա­նող կողմ՝ ատր­պէյ­ճան­ցի սպայ ­Ռա­միլ ­Սա­ֆա­րո­վի կող­մէ ­Պու­տա­փեշ­տի մէջ 2004ին կա­ցի­նա­հա­րո­ւած հայ­կա­կան բա­նա­կի սպայ ­Գուր­գէն ­Մար­գա­րեա­նի գոր­ծով, ինչ որ ար­դէն դրա­կան տե­ղա­շարժ է: Այս մա­սին «­Թերթ»ի հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ը­սած է ­Մար­գա­րեա­նի հա­րա­զատ­նե­րը ներ­կա­յաց­նող փաս­տա­բան ­Նա­զե­լի ­Վար­դա­նեան:
«­Մենք պա­հան­ջած ենք, որ ­Հուն­գա­րիոյ ո­րո­շու­մը ան­վա­ւեր հռչա­կո­ւի, եւ ­Սա­ֆա­րով վե­րա­դար­ձո­ւի ­Հուն­գա­րիա: Մ.Ի.Ե.Դ.ին ո­րե­ւէ նիւ­թա­կան պա­հանջ չէ ներ­կա­յա­ցո­ւած: Կ­՛ակն­կա­լո­ւի, որ այս տա­րի մեր պա­հան­ջին վե­րա­բե­րեալ Մ.Ի.Ե.Դ.ի ո­րո­շում ըլ­լայ»,- ը­սած է փաս­տա­բա­նը` ա­ւելց­նե­լով, որ ո­րե­ւէ մէ­կը չի կրնար նա­խա­տե­սել, թէ դա­տա­րա­նը ի՛նչ ո­րո­շում պի­տի կա­յաց­նէ: ­Նա­զե­լի ­Վար­դա­նեան նաեւ ա­ւել­ցու­ցած է, որ 12 ­Յու­նո­ւար 2016ին, եւ­րո­պա­կան դա­տա­րա­նը ե­րե­քա­կան հար­ցում ուղ­ղած է ­Հուն­գա­րիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն, եւ կող­մե­րը պա­տաս­խա­նած են ա­նոնց:

ԲԱԺՆԵԼ
Նախորդ յօդուածըԳո­քի­նիա 1945
Յաջորդ յօդուածըArmlands.com