«Եու­նայ­թըտ Ո­ւըրլտ ­Քո­լէճզ» (Աշ­խար­հի ­Միա­ցեալ ­Քո­լէճ­ներ) ցան­ցի ան­դամ ­Դի­լի­ջա­նի ­Մի­ջազ­գա­յին Դպ­րո­ցը, զոր հիմ­նած է գոր­ծա­րար եւ բա­րե­րար ­Ռու­բէն ­Վար­դա­նեան, յայտ­նո­ւած է «­Ֆորպզ»ի վար­կա­նի­շի լա­ւա­գոյն հնգեա­կին մէջ: Դպ­րո­ցը նե­րա­ռո­ւած է ռուս մի­լիա­ռա­տէր­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ ստեղ­ծո­ւած լա­ւա­գոյն դպրոց­նե­րու վար­կա­նի­շին մէջ, ո­րուն կա­րե­լի է ծա­նօ­թա­նալ «­Ֆորպզ» հրա­տա­րա­կու­թեան պաշ­տօ­նա­կան կայ­քին վրայ: ­Ռու­բէն ­Վար­դա­նեա­նի հիմ­նած ­Դի­լի­ջան ­Մի­ջազ­գա­յին Դպ­րո­ցը գրա­ւած է երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նը։ Այս մա­սին կը յայտ­նէ «Sputnik Ար­մե­նիա»ն: ­Թեր­թը գրած է, որ 2014ին ­Ռու­բէն ­Վար­դա­նեան կնոջ հետ հիմ­նած է ­Դի­լի­ջա­նի ­Մի­ջազ­գա­յին Դպրո­ցը, ուր կը յա­ճա­խեն տա­ղան­դա­ւոր ե­րե­խա­ներ: Ա­նի­կա կը գտնո­ւի ­Հա­յաս­տա­նի հա­մա­նուն քա­ղա­քին մէջ եւ մաս կը կազ­մէ «Եու­նայ­թըտ Ո­ւըրլտ ­Քո­լէճզ» մի­ջազ­գա­յին դպրոց­նե­րու ցան­ցին:
Այդ կը նշա­նա­կէ, որ ըն­դու­նե­լու­թեան քննու­թիւն­նե­րէն ետք, ըն­դու­նող յանձ­նա­ժո­ղո­վը կրնայ ա­շա­կեր­տը ու­ղար­կել այլ եր­կիր ու­սա­նե­լու, ուր նոյն­պէս կայ ցան­ցի դպրոց: Այ­սօ­րո­ւան դրու­թեամբ դպրո­ցին մէջ կ­՛ու­սա­նի 198 ու­սա­նող՝ աշ­խար­հի 72 եր­կիր­նե­րէ:
­Վար­կա­նի­շին մէջ նե­րա­ռո­ւած են նաեւ հա­րուստ բա­րե­րա­նե­րու մի­ջոց­նե­րով ստեղ­ծո­ւած այլ նա­խա­գի­ծեր:

ԲԱԺՆԵԼ
Նախորդ յօդուածըՀայոց Բանակին Օր
Յաջորդ յօդուածըԱր­ցա­խ