«Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի խմբագ­րու­թիւ­նը եւ աշ­խա­տա­կազ­մը կը գու­ժեն թեր­թիս բազ­մա­մեայ ու բազ­մա­վաս­տակ խմբա­գիր եւ աշ­խա­տա­կից, հայ մա­մու­լի ե­զա­կի սպա­սար­կու, Հ.Յ.Դ. կու­սակ­ցա­կան գոր­ծիչ՝ ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 13 ­Յու­նիս 2019ին: