­Գիր­քի հրա­տա­րա­կու­թիւն

­Գիր­քի հրա­տա­րա­կու­թիւն

0
935

Յու­նաս­տա­նի ­«Հա­մազ­գա­յի­ն»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը՝ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կի պան­ծա­լի թուա­կա­նին ա­ռի­թով, հրա­տա­րա­կու­թեան կու­տայ՝ «­Պատ­մա­կան ­Հա­յաս­տա­նի ա­ւանդ­նե­րու հետ­քե­րով» գու­նա­զարդ հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը, մեր նոր սե­րուն­դի պատ­մա­կան գի­տե­լիք­նե­րու ճա­նաչ­ման, ծա­նօ­թաց­ման ու տա­րած­ման նպա­տա­կով:

­Հե­ղի­նակ ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեան

­Գիր­քը կա­րե­լի է գտնել «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րա­տան գրա­սե­նեա­կը: