­Ճատ­րա­կի աշ­խար­հի 13րդ­ ա­խո­յեան ­Կե­րի ­Գաս­պա­րով իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը պի­տի բե­րէ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Սէյնթ ­Լո­ւիս քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լիք ճատ­րա­կի «Կ­րենտ ­Չես» մրցա­շար­քին:
Ա­րագ եւ կայ­ծակ­նա­յին մրցում­նե­րու այս մրցա­շար­քը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Օ­գոս­տո­սին:
54 տա­րե­կան ­Գաս­պա­րով, ո­րուն մայ­րը հայ է, հայ­րը՝ հրեայ, ըն­դու­նած է կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րուն յա­տուկ հրա­ւէ­րը:
«­Շատ յու­զիչ է վե­րա­դառ­նա­լը 12 տա­րո­ւան դա­դա­րէ մը ետք»,- ը­սած է ­Գաս­պա­րով, որ ճատ­րա­կէն հե­ռա­նա­լէ ետք, քա­ղա­քա­կան աշ­խարհ մուտք գոր­ծեց եւ այժմ ­Ռու­սիոյ նա­խա­գահ Վ­լա­տի­միր ­Փու­թի­նի ընդ­դի­մա­դիր­նե­րէն է։
Մր­ցա­շար­քին, ­Գաս­պա­րո­վի մրցա­կից­նե­րը պի­տի ըլ­լան ­Նոր­վե­կիա­յէն ­Ման­կուս ­Քարլ­սըն, ­Հա­յաս­տա­նէն ­Լե­ւոն Ա­րո­նեան, ա­մե­րի­կա­ցի­ներ՝ ­Հի­քա­րու ­Նա­քա­մու­րա, ­Ֆա­պիա­նօ ­Քա­րաո­ւա­նա, ռու­սեր՝ ­Սեր­կէյ ­Քար­ժա­քին, Եան ­Նե­պոմ­նիաչ­քի, հնդիկ ­Վի­շո­ւա­նա­թան Ա­նանտ, չեխ ­Տա­ւիտ ­Նա­ւա­րա, քու­պա­ցի ­Լե­նիէր ­Տո­մին­կեզ եւ վիեթ­նամ­ցի ­Լէ ­Կո­ւան ­Լիէմ: