­Փաս­տագ­րա­կան բա­ցա­ռիկ ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Շա­բաթ, 11 ­Մարտ 2023-ի ե­րե­կո­յեան, ­Շար­ժա­պատ­կե­րի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի 25-րդ ­մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը հիւ­րըն­կա­լեց «­Նոր հայ­րե­նի­քը» փաս­տա-վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադրու­թիւ­նը, որ կա­տա­րո­ւե­ցաւ բեր­նէ բե­րան լե­ցուն հան­դի­սաս­րա­հին մէջ եւ...

­Մեր ե­կե­ղե­ցին եւ ազ­գա­յին սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը (­Վա­ւե­րաց­ման 160-ա­մեա­կի ա­ռի­թով)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Գ. ՄԱՍ Կ. Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քու­թեան հիմ­նադրու­թիւ­նը եւ Ազ­գա­յին Սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը Թուր­քե­րու Մահ­մետ Բ. Ֆա­թիհ (յաղ­թա­կան) սուլ­թա­նը 1453-ին Կ. Պո­լի­սը գրա­ւե­լէ քա­նի մը տա­րի ետք, իր մօտ...

­Մեր ե­կե­ղե­ցին եւ ազ­գա­յին սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը (­Վա­ւե­րաց­ման 160-ա­մեա­կի ա­ռի­թով)

­Մեր ե­կե­ղե­ցին եւ ազ­գա­յին սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը (­Վա­ւե­րաց­ման 160-ա­մեա­կի ա­ռի­թով) ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Բ. ՄԱՍ ­Մեր ե­կե­ղե­ցին 1863 թո­ւա­կա­նի ­Մարտ 30-ին Օս­մա­նեան ար­քու­նի­քէն պաշ­տօ­նա­պէս կը վա­ւե­րա­ցո­ւէր հայ հա­մայն­քի Ազ­գա­յին սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը, ո­րով եւ...

YouTube Chanel