Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սի հան­դի­պում­նե­րը Ա­թէն­քի մէջ (նկարներ)

Հան­դի­պում Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տին հետ Հինգ­շաբ­թի, 16 Մարտ 2023-ին, շուրջ մէկ ժամ հան­դի­պում կա­յա­ցաւ Ա­րամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին եւ Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ Քի­րիա­քոս Մի­ցո­թա­քի­սին մի­ջեւ: Հի­նէն ծա­նօթ...

Ե­րե­կոյ նո­ւի­րո­ւած ­ Մա­րի­քա ­Նի­նո­ւի յիշատակին

«­Հա­մազ­գա­յի­ն»ի ­Հայ Կրթա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան Յունաստանի Շրջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը՝ Իզ­մի­րի 100-ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, կը կազ­մա­կեր­պէ ե­րե­կոյ նո­ւի­րուած ­Մա­րի­քա ­Նի­նո­ւի յի­շա­տա­կին ­ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 20 ­ՄԱՐՏ...

Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սի հան­դի­պում­նե­րը Ա­թէն­քի մէջ (նկարներ)

Այ­ցե­լու­թիւն Հ.Կ.­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րը Եր­կու­շաբ­թի, 13 ­Մար­տին ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կոս եւ իր շքա­խում­բը այ­ցե­լե­ցին ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան», ա­պա ­Ֆիք­սի «Լ. Եւ Ս. ­Յա­կո­բեան»...

YouTube Chanel