28 ­­Մա­յիս 1918 106-ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած խրախ­ճանք (նկարներ)

­­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. ­­Ֆիք­սի «Ա. ­­Մա­նու­կեան», Ա­թէն­քի «Գ. ­­Լա­զեան», ­­Գո­քի­նիոյ «Մ. ­­Վա­րան­դեան» կո­մի­տէ­նե­րուն, ­­Շա­բաթ, 8 ­­Յու­նիս 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30-ին, ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­­Զա­քա­րեան-­­Սա­րա­ճեան» զոյգ...

Համազգայինի պարախումբի փարթամ ճաշկերոյթը

­Շա­բաթ, 25 ­Մա­յի­սին տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի պա­րա­խում­բի տա­րե­կան ճաշ­կե­րոյ­թը, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն  ներս։ ­Մար­զա­դաշ­տը լե­ցո­ւած էր մշա­կու­թա­սէր հա­սա­րա­կու­թեամբ եւ պա­րող­նե­րու հա­րա­զատ­նե­րով, վա­յե­լե­լու հա­մար ազ­գա­յին պար...

Մայրերու օր Գոմոթինի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի տե­ղա­կան մաս­նա­ճիւ­ղին, տա­րի­նե­րու ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած «­Մայ­րե­րու օր»-ը, այս տա­րի եւս նշո­ւե­ցաւ մեծ շու­քով։ ­Շա­բաթ, 25 ­Մա­յիս 2024-ի, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00-ին, ­Գո­մո­թի­նիի...

YouTube Chanel