Գար­նա­նա­յին ­միօ­րեայ պտոյտ

Գար­նա­նա­յին ­միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի «­Գա­լա­մա­թա»ի ծո­վա­փը

0
51

Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը, ­գար­նա­նա­յին ­միօ­րեայ պտոյտ մը կը կազ­մա­կեր­պէ դէ­պի «­Գա­լա­մա­թա»ի քա­ղաքն ու ծո­վա­փը ­Հինգ­շաբ­թի՝ 10 ­Մա­յիս 2018ին:
­Մաս­նակ­ցող­նե­րը ա­ռիթ պի­տի ու­նե­նան նախ այ­ցե­լե­լու շրջա­նի հան­րա­ծա­նօթ վանք մը, քա­ղա­քի պատ­մա­կան եւ ժո­ղովր­դա­գի­տա­կան թան­գա­րա­նը, ա­պա ճա­շե­լու եւ հանգս­տա­նա­լու հրա­շա­լի ծո­վա­փեայ ճա­շա­րան­նե­րէն մէ­կուն մէջ:
­Մաս­նակ­ցու­թեան եր­թե­ւե­կի եւ թան­գա­րա­նի մուտ­քի սակ՝ 25 €­ եւ­րօ:
­Մեկ­նում՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը ճիշդ 6:45ին, «Intercontinental» պանդո­կին առ­ջե­ւէն:
Ար­ձա­նագ­րու­թեան հա­մար հե­ռա­ձայ­նել, տի­կին­ներ՝
-Ար­շա­լոս Տր­դա­տեան-­Նա­քո­ւին՝ հեռ. 2109416584 — 6942214251
-Հ­ռիփ­սի­մէ ­Գա­րա­մա­նեա­նին՝ հեռ. 2109320544 — 6932134121 թի­ւե­րուն:

Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ