Յայ­տա­րա­րու­թիւն

0
121

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լով նախորդ Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան աշ­խա­տան­քը մեր միու­թեան մնա­յուն գրա­սե­նեա­կի եւ թան­գա­րա­նի ամ­բող­ջա­ց­ման նպա­տա­կով, լիա­զօ­րագ­րած է եղ­բայր­ներ Յա­կոբ Ե­դի­մեանը եւ Հայ­կազ Տէօք­մէ­ճեանը, որ կա­տա­րեն մեր շր­ջա­նի միու­թեան ար­խի­ւա­յին դա­սա­ւո­րում­նե­րը ե­լեկտ­րո­նա­յին եւ գրա­ւոր ձե­ւով:
Կը խնդրենք բո­լոր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րէն, ո­րոնք ի­րենց մօտ ու­նին ան­ցեա­լէն Հ.Մ.Ը.Մ.ի զա­նա­զան ի­րեր կամ գոյ­քեր, յանձ­նեն եղ­բայր­նե­րուն, որ օ­ժան­դա­կեն սոյն նպա­տա­կին:
Եղբ. Յա­կոբ Ե­դի­մեան հեռ՝ 6945151294

Եղ­բայ­րա­կան բա­րեւ­նե­րով ի դի­մաց՝
Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւն