«Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կը

0
5123

Հ. Կ. Խաչի «Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կին առ­թիւ (­Կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ՝ 17 Հոկ­տեմ­բեր 2018), վար­ժա­րա­նին տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը հա­ւա­քէ ո­րե­ւէ նկար դպրո­ցա­կան կեան­քէն եւ հին հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան դա­սա­գիր­քեր։ Առ այդ, կոչ կ­’ուղ­ղէ բո­լոր շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն, ե­թէ ու­նին 1927էն մին­չեւ այ­սօր, նկար­ներ կամ դա­սա­գիր­քեր, բե­րել դպրոց ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն, որ­պէս­զի ար­տատ­պո­ւին։
Ն­կար­նե­րը պի­տի չպա­հո­ւին՝ ան­մի­ջա­պէս պի­տի վե­րա­դար­ձո­ւին։

Հ.Կ.ԽԱՉի «Զաւարեան» վարժարանի
Ուսուցչական Կազմ