Անդամական հաւաքոյթ հայկական հարիսայով

Նուիրուած մեր ազգային աւանդութեանց

0
67

Նոր Տարուան առիթով, Հայ Կապոյտ Խաչի Ֆիքսի  «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը կազմակերպէ հաւաքոյթ մը Չորեքշաբթի՝ 17 Յունուար 2018ի երեկոյեան ժամը 5։30ին, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահին մէջ։
Այս առիթով ընկհ. ՄԱՆՆԻԿ ԱՇԸՐԵԱՆ պիտի ներկայացնէ «Անցեալէն դէպի ապագայ՝ ազգային աւանդութեանց ճամբով» նիւթը։
Պիտի յաջորդէ Ամանորի գաթայի կտրում։
Գաթան պիտի օրհնէ շրջանի հոգեւոր հովիւ Տէր Նարեկ Քհնյ. Շահինեան։
Հաւաքոյթը պիտի շարունակուի աւանդական հայկական Հարիսայի սպասարկումով։
Սիրով կը սպասենք մեր բոլոր հայրենակիցները։
Մուտք՝ 10 եւրօ։

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ