Հայ Կապոյտ Խաչի «Ռուբինա» մասնաճիւղի տարեկան պազար

Հայ Կապոյտ Խաչի «Ռուբինա» մասնաճիւղի տարեկան պազարը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ՝ 16 Դեկտեմբեր 2017ի երեկոյեան ժամը 5էն սկսեալ Ֆիքսի «Աւետիքեան» սրահէն ներս

0
84