Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթէնքի մասնաճիւղի վարչութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ Ճատրակի դասեր կը տրուին։ Դասեր կը տրուին ե՛ւ սկսնակ եւ առաջադէմ բաժանմունքներով, փոքրերու եւ պատանիներու համար։
Ծանօթ է, թէ ճատրակը՝
— Յիշողութիւնը կը բարելաւէ
— Ստեղծագործական եւ վերլուծական մտածողութիւնը կը բացայայտէ
— Կեդրոնացումը կþամրապնդէ
Հետաքրքրուողները կրնան հեռաձայնել եղբ. Արշաւիր Գույումճեանին՝ 6944347444, դասերու ժամերը եւ օրերը իմանալու համար։

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ