Յունաստանի Հայոց Թեմի Երեսփոխանական ժողովէն ընտրուած Ազգային Վարչութիւնը ստանալէ ետք վաւերացումը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա.ին, Երկուշաբթի 3 Յուլիս 2017-ին իր անդրանիկ նիստը գումարեց եւ իր դիւանը կազմեց հետեւեալ ձեւով.-

Պրն. Պօղոս Չոլաքեան՝ Ատենապետ
Պրն. Պետրոս Կիւրիւնլեան՝ փոխ Ատենապետ
Պրն. Թագւոր Յովակիմեան՝ Ատենադպիր
Պրն. Նազար Աւագեան՝ փոխ Ատենադպիր
Խորհրդականներ՝ տոքթ. Ստեփան Փափազեան, տիկ. Արաքսի Աբէլեան,
տիկ. Զապէլ Այվազեան, տիկ. Վերա Պլէճեան, պրն. Սերգօ Յարութիւնեան,
պրն. Կոստան Եզեկիէլեան եւ տոքթ. Արթին Վարդանեան։

Դիւան Յունահայոց
Ազգ.Առաջնորդարանի,
Աթէնք, 4 Յուլիս 2017