ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του επιμελητηρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Ελληνο-Αρμένικου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της Πρεσβείας της Αρμενίας στην Ελλάδα, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 95, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
1. Χαιρετισμός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το απερχόμενο έτος.
4. Χάραξη στρατηγικής των συνεργασιών και εργασιών για το τρέχον έτος.
5. Διάφορες λοιπές ανακοινώσεις.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε τεθεί από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, ώρα 18:00, όπως ορίζει το Καταστατικό.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χαρούτ Μποϊνικιάν

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σαμάνθα Καρρά

ΑΘΗΝΑ, 29.6.2017