Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդը կը դիմէ բոլոր սկաուտ-գայլիկ-աստիճանաւորներուն, որոնք իրենց տարազները այլեւս չեն գործածեր՝ զանոնք յանձնելու Գոքինիոյ եւ Ֆիքսի Սկաուտական Խորհուրդներուն, որպէսզի այդ տարազները տրամադրուին բոլոր անոնց, որոնք կը դժուարանան գնելու նոր տարազ, երկրին մէջ տիրող նիւթական ծանր վիճակին պատճառով։
Ֆիքսի շրջանին համար դիմել շրջանի Սկաուտական Խորհուրդին՝ Շաբաթ օրերը ժամը 18։30-20։00։
Գոքինիոյ շրջանին համար դիմել շրջանի Սկաուտական Խորհուրդին՝ Շաբաթ օրերը ժամը 17։30-19։00։

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ