Ըստ Հ.Օ.Մ.ի Համահայկական 71րդ Պատգամաւորական Ժողովի որոշումին, «Երեմեան» կրթաթոշակը կը վերանուանուի «Հ.Օ.Մ.ի կրթաթոշակ»։
Այս ծրագրի նպատակն է երիտասարդ մասնագէտներ պատրաստել, որոնք յաւարտ ուսման, իրենց մասնակցութիւնը կարենան ի սպաս դնել մեր գաղութային կարիքներուն:
Հ.Օ.Մ.ի կրթաթոշակ ստանալ փափաքող ուսանողները  2017-2018 տարեշրջանին համար, դիմումնագրերը պարտին յանձնել Հ. Կ. Խաչի Շրջանային Վարչութեան՝ մինչեւ 1 Ապրիլ 2017:
Դիմումնագիրը, իր բոլոր կցումներով, պիտի ըլլայ հայերէն կամ անգլերէն լեզուներով. որեւէ այլ լեզուով ներկայացուած դիմումնագիր պէտք է իր հայերէն կամ անգլերէն թարգմանութիւնով ուղարկուի: Դիմող ուսանողները պարտին համալսարանի առաջին տարին արդէն աւարտած ըլլալ։
Հետաքրքրուողները կրնան դիմել Շրջանային Վարչութեան գրասենեակ, ստանալու համար յատուկ դիմումնագրերը եւ յաւելեալ մանրամասնութիւններ՝ հեռաձայնելով Հ. Կ. Խաչի քարտուղարութեան, հեռ. 210 9574973 թիւին:

Հ. Կ. ԽԱՉԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ