Միօրեայ պտոյտ դէպի Թրիքալա Քորինթիաս

0
1848

Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ մը ­Կի­րա­կի՝ 23 ­Փետ­րո­ւար 2020ին դէ­պի Թ­րի­քա­լա ­Քո­րին­թիաս:
­Մեք­նում՝ ­Մա­րու­սիէն ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8ին, InterContinental պան­դո­կէն՝ ժա­մը 8:30ին եւ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ան­կիւ­նէն՝ ժա­մը 8:45ին:
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել ընկ. ­Վեր­ժին ­Սար­գի­սեա­նին հեռձ. 210 9410137:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ