Տօն Սր­բոց ­Վար­դա­նանց զօ­րա­վա­րացն եւ 1036 վկա­յիցն

Տօն Սր­բոց ­Վար­դա­նանց զօ­րա­վա­րացն եւ 1036 վկա­յիցն

0
1896

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ
Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Հինգ­շաբ­թի՝ 20 ­Փետ­րո­ւար 2020ին, Նէոս ­Գոզ­մո­սի «Ս. ­Կա­րա­պետ» եւ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի մա­տու­ցո­ւի ­Սուրբ եւ Ան­մահ Պա­տա­րագ Սր­բոց ­Վար­դա­նանց զօ­րա­վա­րացն եւ 1036 վկա­յիցն ազ­գա­յին եւ ե­կե­ղե­ցա­կան տօ­նին ա­ռի­թով։

Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:

Ս­կիզբ Ս. ­Պա­տա­րա­գի ժա­մը 8:30ին:

Այ­սու կոչ կ’ուղ­ղենք մեր ժո­ղո­վուր­դին, ներ­կայ գտնո­ւե­լու վե­րո­յի­շեալ տօ­նի սրբա­զան ա­րա­րո­ղու­թեան եւ ըմ­բոշխ­նե­լու օ­րո­ւայ խոր­հուր­դը:

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ