«­­Հա­մազ­գա­յին»ի գա­թա­յի կտրում

«­­Հա­մազ­գա­յին»ի գա­թա­յի կտրում

0
549

­Յու­նաս­տա­նի «­­Հա­մազ­գա­յին» հայ կր­­թա­կան եւ մ­­շա­կու­թա­յին միու­թեան Ատ­տի­կէի «­­Սօս-­­Վա­նի»
մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, միու­թեան Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, կը հրա­ւի­րէ ­Պա­րի միա­ւո­րի, «­­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի եւ «Ար­շա­ւիր ­Գա­զան­ճեան» թա­տե­րա­խում­բի բո­լոր համազգայնականները եւ բոլոր փափաքողները ­Նոր ­Տա­րո­ւայ գա­թա­յի կտրու­մին:
­Հա­ւա­քոյ­թը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­բաթ՝ 18 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «­­Թագ­ւոր եւ ­Ռո­զա Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ:

«ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ»Ի ԱՏՏԻԿԷԻ «ՍՕՍ-ՎԱՆԻ» ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ