Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ ­Գո­քի­նիոյ մէջ

0
571

Հ. Կ.­ Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը եւ Հ. Կ.­ Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան միու­թիւ­նը միաս­նա­բար կը կազ­մա­կեր­պեն Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ, Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 ­Յու­նո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։30ին, «­Զաւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» սրահ­նե­րէն ներս:

­Պի­տի դա­սա­խօ­սէ հո­գե­բան տի­կին Ե­ղիս ­Պաս­մա­ճեան՝
«Επιθετικότητα και bullying στη σχολική ηλικία» նիւ­թին շուրջ։

­Կը հրա­ւի­րո­ւի Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը, քոյր մաս­նա­ճիւ­ղե­րը, ծնող­նե­րը եւ բո­լոր փա­փա­քող­նե­րը:

Հ. Կ. Խ. «ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Հ. Կ. Խ. «ԶԱՒԱՐԵԱՆ» ԱԶԳ. ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ