Համաշխարհային երաժշտական «Աստղաշարան» բացառիկ երգի ու պարի համոյթ Աթէնքի մէջ

Համաշխարհային երաժշտական «Աստղաշարան» բացառիկ երգի ու պարի համոյթ Աթէնքի մէջ

0
1711

Հիաս­քանչ ներ­կա­յա­ցում՝ բաղ­կա­ցած 60 ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րէ։
Հան­րա­ծա­նօթ «­Նա­րե­կա­ցի» նո­ւա­գա­խումբ
Երգ՝ Վար­դան Բա­դա­լեան եւ Լու­սի­նէ Միր­զա­խա­նեան
Պար՝ «Լու­սեղ» պա­րա­յին հա­մոյթ

Տե­ղի կ’ու­նե­նայ Ղա­լա­ցիի «Christmas Theater», Վէի­քու պու­րա­կին մէջ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20 Նո­յեմ­բեր, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին։
Այս բա­ցա­ռիկ համոյթին ա­ռի­թով «­Հա­մազ­գա­յին»ի Ատ­տի­կէի «­Սօս-­Վան»ի վար­չու­թիւ­նը ա­պա­հո­ված է խմբա­յին տոմ­սակ­ներ բո­լոր հե­տաքրք­րո­ւող հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հա­մար։
Տոմ­սա­կի յա­տուկ գին՝ 12 եւ­րօ, Գ. շար­քա­կար­գա­յին նստա­տե­ղի­նե­րուն հա­մար։
Փուլման ինքնաշարժ ճամբայ պիտի ելլէ Գոքինիայէն եւ Ֆիքսէն: Ճամբու ծախս 4 եւրօ:
Տոմ­սակ­նե­րը ա­պա­հո­վե­լու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել՝ Լի­լիթ Ար­զու­մա­նեան 6992290162 եւ Գա­րո­լին Թու­թու­շեան 6944289186:
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ