Սրբոց Թարգմանչաց տօնակատարութիւն

0
318

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ Սր­բոց Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նին ա­ռի­թով պի­տի մա­տու­ցո­ւի Ս. Պա­տա­րագ Գո­քի­նիոյ ու Նէոս Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս:
— Հինգշաբթի՝ 10 Հոկ­տեմ­բեր 2019­ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:30­ին, Գոքինիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի պա­տա­րա­գէ արժ. Տ. Պա­րէտ Քհնյ. Խա­չե­րեան: Ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի Հայ Կա­պոյտ Խա­չի «­Զա­ւա­րեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:
— Ուր­բաթ՝ 11 Հոկ­տեմ­բեր 2019­ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:30­ին, Նէոս Գոզմոսի «Ս. Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի պա­տա­րա­գէ արժ. Տ. Նա­րեկ Քհնյ. Շա­հի­նեան։ Ներ­կայ պի­տի գտնո­ւին Հայ Կա­պոյտ Խա­չի «­Լե­ւոն եւ Սո­ֆիա Յա­կո­բեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի, ինչ­պէս նաեւ «Ազ­նիւ եւ Ժի­րայր Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:
Ե­կէ՛ք մաս­նա­կից դառ­նանք Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նի Ս. պա­տա­րա­գին եւ գօ­տեպն­դո­ւինք օ­րո­ւան խոր­հուր­դով ու պատ­գա­մով:

Դի­ւան Կօ­նա­կան Ժո­ղո­վի