Եր­կօ­րեայ պտոյտ

0
694

Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ Շա­բաթ՝ 19 եւ Կի­րա­կի՝ 20 Հոկ­տեմ­բեր 2019ին, դէ­պի Նաֆ­փաք­թօ եւ Թ­րի­խո­նի­տա լիճ:
Պ­տոյ­տի ըն­թաց­քին պի­տի այ­ցե­լենք Թ­րի­խո­նի­տա լի­ճի շրջա­կայ­քը: Գի­շե­րում՝ Նաֆ­փաք­թօ եւ յա­ջորդ օ­րը վե­րա­դարձ՝ Ղա­լաք­սի­տիէն, ուր քա­նի մը ժամ պի­տի ան­ցը­նենք:
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել ըն­կե­րու­հի­ներ՝ Հայ­կան Իւ­թիւ­ճեա­նին 210 9418144 եւ Վեր­ժին Սար­գի­սեա­նին 210 9410137:
Մաս­նակ­ցու­թեան սակ՝ 75 եւ­րօ:
Մեկնում՝ առաւօտեան ժամը 7:30ին Փանայիա Վլախերնոն, ժամը 8:00ին Intercontinental հիւրանոցին առջեւէն, ժամը 8:30ին Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ անկիւնէն:
Կը խնդրո­ւի ար­ձա­նագ­րու­թեան հետ փո­խան­ցո­ւի մաս­նակ­ցու­թեան գու­մա­րը կամ ա­նոր մէկ բաժ­նի կան­խավ­ճա­րը՝ մին­չեւ Հոկ­տեմ­բեր 10:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ