ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

0
571

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի բարձր տնօ­րի­նու­մով, ի պա­տաս­խան Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ գերշ. Տ. Գե­ղամ Ս. արք. Խա­չե­րեա­նի խնդրագ­րին, հոգշ. Տ. Ար­տա­ւազդ վրդ. Շա­րո­յեան կը միա­նայ Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց թե­մի հո­գե­ւոր դա­սուն։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր տնօ­րի­նու­մով, հոգշ. հայր սուր­բը պի­տի ծա­ռա­յէ որ­պէս օգ­նա­կան հո­վիւ Հիւ­սի­սա­յին Յու­նաս­տա­նի եւ Ա­րե­ւե­լեան Մա­կե­դո­նիոյ շրջան­նե­րուն։

Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղով