Յայ­տա­րա­րու­թիւն

0
642

Ու­րա­խու­թեամբ կը տե­ղե­կաց­նենք շատ սի­րե­լի հայ ըն­տա­նիք­նե­րուն, թէ Եր­կու­շաբ­թի՝ 5 Օ­գոստՈսէն սկսեալ, ­հայ կա­թո­ղի­կէ ­Նէոս ­Քոզ­մոսի ե­կե­ղեց­ւոյ պար­տէ­զը կը բա­նայ իր դու­ռը ձե­զի ու ձեր զա­ւակ­նե­րուն, ա­մէն օր ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6էն մին­չեւ 9:
Հոն՝ ձեր մա­նուկ­նե­րը ու պա­տա­նի­նե­րը յա­ճե­լի խա­ղեր պի­տի գտնեն, իսկ դո՛ւք սուրճ եւ պաղ խմիչք։
­Մուտ­քը ա­զատ է։