Աս­տո­ւա­ծած­նայ Վե­րա­փոխ­ման տօ­նին առ­թիւ

0
620

Ձեզ կը հրա­ւի­րենք մաս­նակ­ցե­լու ձայ­նա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րա­գի որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Կի­րա­կի՝ 18 Օ­գոս­տոս 2019, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 19:00ին, հայ կա­թո­ղի­կէ «Սուրբ Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ: Յա­ւարտ Սուրբ պա­տա­րա­գի՝ Խա­ղո­ղօրհ­նէք։

Պիտի յաջորդէ խրախ­ճանք ե­կե­ղեց­ւոյ պար­տէ­զին մէջ։
Խ­րախ­ճան­քը պի­տի ճո­խաց­նէ սի­րո­ւած եր­գիչ Կա­րօ Պար­տաք­ճեան:

Տոմ­սի սա­կը՝ 12 եւ­րօ, կ­’ընդգր­կէ ընթ­րիք եւ խմիչք։ Հեռ. 2109014089։

Դի­ւան «Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ