Տօն Վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի

Տօն Վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի

0
693

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ Կի­րա­կի՝ 18 Օ­գոս­տոս 2019ին Ա­թէն­քի, Գո­քի­նիոյ ու Նէոս Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի Սուրբ Աս­տո­ւա­ծած­նի Վե­րա­փոխ­ման տա­ղա­ւար տօ­նը։
Ս­կիզբ Ս. Պա­տա­րա­գի՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30ին։
Ա­ւար­տին, պի­տի կա­տա­րո­ւի տա­ղա­ւար տօ­նի ա­ւան­դա­կան խա­ղո­ղօրհ­նէ­քը, ինչ­պէս նաեւ փո­խան Եր­կու­շաբ­թիի՝ Մե­ռե­լո­ցի հո­գե­հան­գիս­տը։
Կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, մաս­նա­կից դառ­նա­լու ա­րա­րո­ղու­թեան ու ըմ­բոշխ­նե­լու օ­րո­ւան խոր­հուր­դը։

ԳԵՐԵԶՄԱՆՕՐՀՆԷՔ

Այ­սու կը փո­խան­ցենք մեր ժո­ղո­վուր­դին, Վե­րա­փոխ­ման տօ­նի Մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով, Ատ­տի­կէի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րու գե­րեզ­մա­նա­տու­նե­րը այ­ցե­լու­թեան ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։
ԱԹԷՆՔ
Տ. Հ­րայր Աւ. Քհնյ. Նի­կո­լեան Եր­կու­շաբ­թի՝ 19 Օ­գոս­տոս 2019ին, ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 12։00էն 12։30 ԱՌԱՋԻՆ, իսկ կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 4։30ին ԵՐՐՈՐԴ գե­րեզ­մա­նա­տու­նե­րը։
Ծա­նօթ.­ Ա­նոնք, ո­րոնք կը փա­փա­քին գե­րեզ­մա­նա­տուն այ­ցե­լել, նա­խընտ­րե­լի է նա­խա­պէս ժա­մադ­րո­ւիլ Տէր հօր հետ։ Հեռ. 6971688110։
ԳՈՔԻՆԻԱ
Տ. Պա­րէտ Քհնյ. Խա­չե­րեան Եր­կու­շաբ­թի՝ 19 Օ­գոս­տոս 2019ին, ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5։30էն 6։30 ՍԽԻՍԹՈՅԻ գե­րեզ­մա­նա­տու­նը։
Ծա­նօթ.­ Ա­նոնք, ո­րոնք կը փա­փա­քին գե­րեզ­մա­նա­տուն այ­ցե­լել, նա­խընտ­րե­լի է նա­խա­պէս ժա­մադ­րո­ւիլ Տէր հօր հետ։ Հեռ. 6977547343։
ՆԷՈՍ ԳՈԶՄՈՍ
Արժ. Տ. Նա­րեկ Քհնյ. Շա­հի­նեան Եր­կու­շաբ­թի՝ 19 Օ­գոս­տոս 2019ին, ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00ին ՎԻՐՈՆԱՅԻ գե­րեզ­մա­նա­տու­նը։ Իսկ կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5։30ին ՆԷԱ ԶՄԻՌՆԻԻ, ժա­մը 6։00ին Փ. ՖԱԼԻՐՈՅԻ եւ ժա­մը 6։30ին ԳԱԼԻԹԷԱՅԻ գե­րեզ­մա­նա­տու­նե­րը։
Յա­ջորդ օր Ե­րեք­շաբ­թի՝ 20 Օ­գոս­տո­սին, ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00ին ՊՐԱԽԱՄԻԻ (Այ. Տի­միթ­րիու) եւ ժա­մը 10։30ին ԱՆՕ ՏԱՖՆԻԻ գե­րեզ­մա­նա­տու­նե­րը։
Ծա­նօթ.­ Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին գե­րեզ­մա­նա­տուն այ­ցե­լել, նա­խընտ­րե­լի է նա­խա­պէս ժա­մադ­րո­ւիլ Տէր հօր հետ։ Հեռ.6974431561։

Կ­րօ­նա­կան Ժո­ղով