Հ.Մ.Ը.Մ.ի 17րդ Միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին սկաու­տա­կան բա­նա­կում

0
942

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 17րդ Միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին սկաու­տա­կան բա­նա­կու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Սու­նիո­յի «ՍԷՓ» բա­նա­կա­վայ­րին մէջ, Օ­գոս­տոս 5էն մին­չեւ Օ­գոս­տոս 11, 2019:
Բա­նա­կա­վայ­րը իր դռնե­րը պի­տի բա­նայ Շա­բաթ՝ 10 Օ­գոս­տոս 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30էն 8:30, բո­լոր ա­նոնց հա­մար, որ կը փա­փա­քին այ­ցե­լել սկաու­տա­կան բա­նա­կու­մը:
Փուլ­ման ինք­նա­շարժ ճամ­բայ պի­տի ել­լէ Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նի առ­ջե­ւէն ժա­մը 5:30ին եւ Ֆիք­սի «Էս­փե­րիա» ա­նու­շա­վա­ճա­ռին առ­ջե­ւէն ժա­մը 6ին:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին
Ս­կաու­տա­կան Խոր­հուրդ եւ Խմ­բա­պետ