Ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով

0
100

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 12րդ­ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի պատ­րաս­տու­թեան հա­մար, պի­տի գու­մա­րո­ւի Հ.Մ.Ը.Մ.ի 72րդ­ ար­տա­կարգ Շր­ջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղով:
Այս առ­թիւ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի Վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով, Եր­կու­շաբ­թի՝ 24 Յու­նիս 2019ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30ին, հե­տե­ւեալ օ­րա­կար­գով.-
1. Հ.Մ.Ը.Մ.ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գե­րու քննար­կում:
2. Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն:
Բո­լոր ան­դամ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թիւ­նը անհ­րա­ժեշտ է:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ