Հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագ եւ Մատաղօրհնութիւն Գարէայի մէջ

Հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագ եւ Մատաղօրհնութիւն Գարէայի մէջ

0
99

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Շա­բաթ՝ 22 ­Յու­նիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Գա­րէա­յի ազ­գա­պատ­կան սրա­հին մէջ զե­տե­ղո­ւած «Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ» ­Խո­րա­նի օծ­ման եւ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան Գ. ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, պի­տի մա­տու­ցո­ւի հան­դի­սա­ւոր ­Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ եւ պիտի կատարուի ­Մա­տա­ղօրհ­նու­թիւն:
Պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ, քա­րո­զէ եւ մա­տա­ղը օրհ­նէ, ­
Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս.ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ
­Պի­տի պա­տա­րա­գէ շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վիւ՝
Տ. ՆԱՐԵԿ ՔՀՆՅ. ՇԱՀԻՆԵԱՆ
Ս­կիզբ սուրբ պա­տա­րա­գի՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին։
­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն եւ հո­գե­հանգս­տեան յա­տուկ պաշ­տօն շրջա­նիս հան­գու­ցեալ քա­հա­նա­նե­րու, սար­կա­ւագ­նե­րու, դպիր-դպրու­հի­նե­րու, ծա­ռա­յող­նե­րու եւ բա­րե­րար­նե­րու յի­շա­տա­կին։
Եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րէ ­Նէոս ­Գոզ­մոս-(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ դպ­րաց ­դա­սը, խմբա­վա­րու­թեամբ բա­րեշ­նորհ՝ ­Պետ­րոս Սրկ. ­Պար­սա­մեա­նի:
­Պի­տի յա­ջոր­դէ մա­տա­ղի բաշ­խում եւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն սրա­հի մուտ­քին պար­տէ­զին մէջ:
Այ­սու կը հրա­ւի­րո­ւի ուխ­տա­ւոր եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը, Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ հայ­րե­րուն հա­ւատ­քով մաս­նա­կից դառ­նա­լու տօ­նա­կա­տա­րու­թեան։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Ա­նոնք, ո­րոնք կը փա­փա­քին փո­խան մա­տա­ղի նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն կա­տա­րել, կը խնդրո­ւի կապ հաս­տա­տել պրն. Ա­ւե­տիս Էր­ջէ­նեա­նին հետ, հե­ռա­ձայն՝ 6977823803:

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԳԱՐԷԱ-ԿԷՍԱՐԵԱՆԻԻ