Միօրեայ պտոյտ եւ Հայրերու Տօն

Միօրեայ պտոյտ եւ Հայրերու Տօն

0
467

­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին Խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց Մար­մի­նը, ­Կի­րա­կի՝ 16 ­Յու­նիս 2019ին կը կազ­մա­կեր­պեն միօ­րեայ հա­ճե­լի պտոյտ մը դէ­պի Է­կիոյ շրջա­նը, Աս­տո­ւա­ծա­մայր «Ս. Թ­րի­բի­թի»։
­Մաս­նակ­ցող­նե­րը ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նան նախ շրջա­գա­յե­լու, ա­պա կէսօրուան ճա­շը պի­տի ըլ­լայ ծո­վա­փի վրայ գտնո­ւող ճա­շա­րա­նի մը մէջ, ուր փա­փա­քող­նե­րը պի­տի կա­րե­նան նաեւ լո­ղալ ու զո­ւար­ճա­նալ։
Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով, որ այդ օր կը զու­գա­դի­պի ­Հայ­րե­րու Տօ­նը, ուս­տի ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը ճա­շի ըն­թաց­քին յա­տուկ կեր­պով ու նո­ւէր­նե­րով պի­տի նշեն գե­ղե­ցիկ այդ տօ­նը։
­Բուլ­մա­նը ճամ­բայ պի­տի ել­լէ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ան­կիւ­նէն, ա­ռա­ւօտեան ժա­մեր­գու­թե­նէն ետք ժա­մը 9։30ին։
­Հե­տե­ւա­բար ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին մաս­նակ­ցիլ յայ­տա­գիր­նե­րով լե­ցուն ու հա­ճե­լի պտոյ­տին, կրնան կապ պա­հել հե­տե­ւեալ թի­ւե­րուն որ­պէս­զի տեղ ա­պա­հո­վեն։
­Տիկ. Մա­րօ ­Մի­քա­յէ­լեան -­ 2104901347, տիկ. ­Մե­րի­ ­Կոր­կո­տեան-­6980305950։
Սակ մէկ ան­ձի երթ ու դար­ձի 15 եւ­րօ, իսկ ա­շա­կերտ­նե­րուն 7 եւ­րօ։

­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ եւ ­Տիկ­նանց ­Մար­մին