Ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով եւ Մայ­րե­րու Օր Գո­քի­նիոյ մէջ

0
307

Հ. Կ. Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով եւ Մայ­րե­րու Օ­րո­ւան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 21 Մա­յիս 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րէն ներս:

Մայ­րե­րու օ­րո­ւան առ­թիւ Սօ­սէ Մայ­րի­կի մա­սին
կը դա­սա­խօ­սէ ընկ. Նո­րա Քիւր­տօղ­լեան:

Կը յա­ջոր­դէ 72րդ Հա­մա­հայ­կա­կան ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գե­րու քննար­կում եւ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն մեր միա­ւո­րի 82րդ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վին հա­մար:
Պի­տի յա­ջոր­դէ հիւ­րա­սի­րու­թիւն:
Կը հրա­ւի­րո­ւին Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը, քոյր մաս­նա­ճիւ­ղնե­րը եւ բո­լոր ըն­կե­րու­հի­նե­րը:
Բո­լոր ան­դամ­նե­րուն ներ­կա­յու­թիւ­նը անհ­րա­ժիշտ է:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ