Պ­տոյտ՝ «­Մայ­րե­րու Օր»ո­ւան առ­թիւ

0
483

Հ.Կ.­Խա­չի Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը յետ-­մի­ջօ­րեայ պտոյտ մը կը կազ­մա­կեր­պէ «­Մայ­րե­րու Օր»ո­ւան առ­թիւ, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 Մա­յիս 2019ին:
Մեկ­նու­մը պի­տի ըլ­լայ Նէոս Գոզ­մո­սի Ի­քա­յի հրա­պա­րա­կին առ­ջե­ւէն ժա­մը 14:45ին, իսկ Գա­րէա­յի շրջա­նէն՝ ա­կում­բէն կամ փուլ­ման­նե­րու 2րդ կա­յա­նէն ժա­մը 15:00ին:
Նախ պի­տի ուղ­ղո­ւինք դէ­պի Թա­թո­յի՝ այ­ցե­լե­լու հա­մար նախ­կին թա­գա­ւո­րա­կան պա­լա­տի այ­գին, ա­պա՝ պի­տի յա­ռա­ջա­նանք դէ­պի «Ի­փոք­րա­թիոս Փո­լի­թիա» եւ Պե­լե­ցի լիճ, վա­յե­լե­լու հա­մար գե­ղե­ցիկ բնու­թիւ­նը:
Պ­տոյ­տի վեր­ջա­ւո­րու­թեան հաս­նե­լով՝ ընթ­րիք պի­տի առ­նենք շրջա­նի ճա­շա­րա­նի մը մէջ:
Ե­կէ՛ք միաս­նա­բար հա­ճե­լի ե­րե­կոյ մը անց­նենք եւ մայ­րե­րուն նո­ւի­րո­ւած օ­րը տօ­նենք:
Ար­ձա­նագ­րո­ւե­լու հա­մար կրնաք դի­մել հե­տե­ւեալ ըն­կե­րու­հի­նե­րուն.- Օ­տա­պա­շեան Ես­թէր 6939281616 (ժա­մը 9էն — 17:00) եւ Գա­րա­քէ­շի­շեան Ազ­նիւ 6974930272 կամ 210 9752622 մին­չեւ Հինգ­շաբ­թի՝ 16 Մա­յիս:
Եր­թե­ւե­կու­թեան սակ՝ 10 եւ­րօ:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ