Քա­ռօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Ռու­մա­նիա

0
820

Հ. Կ. ­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ 4 օ­րո­ւան պտոյտ դէ­պի ­Ռու­մա­նիա 3-6 ­Յու­նիս 2019ին:
­Պի­տի այ­ցե­լենք՝ ­Պու­խա­րեստ, ­Սի­նա­յա, Պ­րա­սոֆ եւ Պ­րան դղեա­կը (Πύργος του Δράκουλα):

­Մեկ­նում՝ Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 ­Յու­նի­սի ա­ռա­ւօ­տեան
եւ վե­րա­դարձ՝ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 6 ­Յու­նի­սի ե­րե­կո­յեան ժամերուն:
­
Մաս­նակ­ցու­թեան սակ՝ 560 եւ­րօ. կը նե­րառ­նէ՝ օ­դա­նա­ւի տոմս (Aegean airlines), 3 գի­շե­րում Athenee Palace Hilton հիւ­րա­նո­ցին մէջ, նա­խա­ճաշ եւ պտոյտ­ներ ու­ղե­կի­ցի մը հետ (յու­նա­րէն լե­զո­ւով):
­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան հե­ռա­ձայ­նել ըն­կե­րու­հի­ներ՝ ­Վեր­ժին ­Սար­գի­սեա­նին 210 9410137 եւ ­Ռի­թա Ս­փի­նո­ւին 210 6135472:
Արձանագրութիւններ եւ կանխավճար 200 եւրօ՝ մինչեւ Մայիս 3:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ