Մեծ Պահոց արարողութեանց ժամանակացուցակ

0
740

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վը, հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուրդին այ­սու կը ներ­կա­յաց­նէ, Ատ­տի­կէի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս քա­ռաս­նօ­րեայ ­Մեծ ­Պա­հոց ա­րե­ւա­գա­լի ու հսկու­մի ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։

«Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ե­կե­ղե­ցի – Ա­թէնք
— Եր­կու­շաբ­թի ա­ռա­ւօ­տեան ա­րե­ւա­գալ ժա­մը 11։00ին:
­- Հինգ­շաբ­թի ե­րե­կո­յեան հսկում ժա­մը 6ին:
­Հինգ­շաբ­թի օ­րե­րը, հսկու­մի ժա­մեր­գու­թե­նէն ետք պի­տի կա­տա­րո­ւի հոգե­ւոր լսա­րան ­Յի­սու­սի ա­ռակ­նե­րուն մա­սին։

«Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցի – ­Գո­քի­նիա
­- Չո­րեք­շաբ­թի ա­ռա­ւօ­տեան ա­րե­ւա­գալ ժա­մը 9։30ին:
— Ուր­բաթ ա­ռա­ւօ­տեան ա­րե­ւա­գալ ժա­մը 9։30ին:
Ուր­բաթ ե­րե­կո­յեան հսկում ժա­մը 6ին:
Ուր­բաթ օ­րե­րը, ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թե­նէն ետք պի­տի կա­տա­րո­ւի հոգե­ւոր լսա­րան Ա­ւագ ­Շաբ­թո­ւան մա­սին։

«Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղե­ցի – ­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)
­- Չո­րեք­շաբ­թի ա­ռա­ւօ­տեան ա­րե­ւա­գալ ժա­մը 10։00ին:
— Ուր­բաթ ե­րե­կո­յեան հսկում ժա­մը 6ին:
­Չո­րեք­շաբ­թի օ­րե­րը, ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թե­նէն ետք պի­տի կա­տա­րուի «­Լու­սա­շող» հո­գե­ւոր լսա­րան՝ «­Մեր ե­կե­ղեց­ւոյ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն եւ խորհուրդ­նե­րուն ըն­թաց­քին օգ­տա­գոր­ծո­ւող զգեստ­նե­րուն, սպաս­նե­րուն ա­նուննե­րը, ի­մաստն ու գոր­ծա­ծու­թեան» մա­սին։

«Ս. ­Սա­հակ եւ ­Մես­րոպ» խո­րան – ­Գա­րէա­յի ազգ. սրահ
— Չորեքշաբթի ե­րե­կո­յեան հսկում ժա­մը 6ին:
Հս­կու­մի ժա­մեր­գու­թե­նէն ետք պի­տի կա­տա­րո­ւի «­Լու­սա­շող» հո­գե­ւոր լսա­րան՝ «­Մեր ե­կե­ղեց­ւոյ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն եւ խոր­հուրդ­նե­րուն ըն­թաց­քին օգ­տա­գոր­ծո­ւող զգեստ­նե­րուն, սպաս­նե­րուն ա­նուն­նե­րը, ի­մաստն ու գոր­ծա­ծութեան» մա­սին։

Ի գի­տու­թիւն մեր ժո­ղո­վուր­դին կը յայտ­նենք, թէ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գերշ. Տ ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան, հեր­թա­բար ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս, նա­խա­գա­հե­լու ա­րա­րո­ղու­թեանց, ինչպէս նաեւ քա­րո­զե­լու հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն։
Օ­րին պի­տի յայ­տա­րա­րո­ւի Ա­ռաջնորդ Սր­բա­զան ­Հօր այ­ցե­լու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։

Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով