Յայ­տա­րա­րու­թիւն

0
896

­Բո­լոր այն հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ո­րոնք կը փա­փա­քին Հ. Կ.­ Խա­չի ­«Սի­րոյ ­Պա­զա­ր»ի ըն­թաց­քին վար­ձու սեղան մը ա­պա­հո­վել ի­րենց ապ­րանք­նե­րը ծա­խե­լու նպատա­կով, խնդրենք դի­մել Հ. Կ.­ Խա­չի գրա­սե­նեակ մին­չեւ ­Մարտ 20։