Ս. Յակոբ տօնի նուիրահաւաք

0
687

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­Կիրա­կի 9 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018­ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։
Այս ա­ռի­թով, ե­կե­ղեց­ւոյս ­Տիկ­նանց ­Մարմ­նոյ ան­դա­մու­հի­նե­րը պի­տի այ­ցե­լեն մեր ծխա­կան­նե­րու բնա­կա­րան­նե­րը կամ վա­ճա­ռա­տու­նե­րը, ստա­նա­լու հա­մար ա­նոնց սրտա­բուխ նո­ւէր­նե­րը։
Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին այլ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն կա­տա­րել, թող բա­րեհա­ճին հե­ռա­ձայ­նել տիկ. ­Մա­րօ ­Մի­քա­յէ­լեա­նին 210 4901347 եւ կամ տիկ. Այտա ­Գա­լայ­ճեա­նին 210 4916425։ Իսկ ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին մա­տա­ղի ոչ­խար նո­ւի­րել, թող բա­րե­հա­ճին հե­ռա­ձայ­նել ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի գրա­սե­նեա­կը 210 4915823։
Վս­տահ ենք, որ յար­գոյ մեր ժո­ղո­վուր­դը իր սի­րա­յօ­ժար մաս­նակ­ցու­թիւ­նը պի­տի բե­րէ նո­ւի­րա­հա­ւա­քին ու այդ­պի­սով ան իր ուխ­տը պի­տի վե­րա­նո­րո­գէ հան­դէպ մեծ ­Սուր­բին, ինչ­պէս նաեւ պի­տի վե­րա­հաս­տա­տէ իր պատ­կա­նե­լի­ու­թիւ­նը հան­դէպ իր ե­կե­ղեց­ւոյ։

­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ եւ ­Տիկ­նանց ­Մար­մին