Յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ,

«­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի վար­չու­թիւ­նը կոչ կ’ը­նէ բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն՝ խնդրե­լով, որ այս տա­րի եւս ի­րենց սի­րա­յօ­ժար մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րեն տա­րե­կան ֆո­նե­թո­նին: Այս տա­րի ֆո­նե­թո­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Կի­րա­կի՝ 18 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00էն մին­չեւ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։00: ­Կա­մա­ւոր հա­յոր­դի­ներ հե­ռա­ձայ­նա­յին կա­պով պի­տի դի­մեն ձե­զի, ձեր նուիրա­տո­ւու­թիւն­նե­րու խոս­տում­նե­րը խնդրե­լով:
Վս­տահ ենք ձեր սրտին հետ պի­տի բա­նաք նաեւ ձեր քսակ­նե­րը, մա­սամբ սպիաց­նե­լու մեր հայ­րե­նի ժո­ղո­վուր­դին վէր­քե­րը:
Այս տա­րո­ւան ֆո­նե­թո­նէն հա­ւա­քո­ւած գու­մա­րը պի­տի տրա­մադ­րո­ւի՝ Ար­ցա­խի «­Խոր­քա­յին հո­րե­րու հո­րատ­ման» եւ Ա­րե­գակ­նա­յին ­Կեն­սու­ժի կի­րարկ­ման ծրագր­նե­րուն հա­մար, նշա­նա­բան ու­նե­նա­լով՝ «Եկէք Արարենք Միասին»։

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի
­Յու­նաս­տա­նի մաս­նա­ճիւղ