Նախաճաշ

0
472

Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը կը կազ­մա­կեր­պէ նա­խա­ճա­շի հան­դի­պում մը, ­Կի­րա­կի՝ 21 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին՝ ժա­մը 11:00ին, ե­կե­ղեց­ւոյս ներք­նաս­րա­հին մէջ:
Այ­սու կը հրա­ւի­րենք մեր բա­րե­պաշտ ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րը ներ­կայ գտնո­ւե­լու Ս. ­Պա­տա­րա­գին, ա­պա՝ մաս­նակ­ցե­լու յի­շեալ նա­խա­ձեռ­նու­թեան, միաս­նա­բար ան­գամ մը եւս ըլ­լաու հա­յա­բոյր մի­ջա­վայ­րի մէջ:
­Մուտ­քի տոմս՝ 5 եւ­րօ:

ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ «Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ» ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ