Թանգարանի այցելութիւն

0
443

­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը կը կազ­մա­կեր­պէ այ­ցե­լու­թիւն մը Ա­թէն­քի «Ք­րիս­տո­նէա­կան եւ ­Բիւ­զան­դա­կան» թան­գա­րա­նը (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο), Ե­րեք­շաբ­թի՝ 23 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի կէ­սօ­րին ժա­մը 12ին:
­Մաս­նակ­ցող­նե­րը ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նան հե­տե­ւե­լու ար­դի ա­րո­ւես­տա­գի­տա­կան ճար­տա­րա­գի­տու­թեամբ պատ­րաս­տո­ւած թո­ւա­յին (3D) ներ­կա­յա­ցում մը Ե­րու­սա­ղե­մի ­«Սուրբ ­Յա­րու­թեան» տա­ճա­րին մէջ գտնո­ւող Ք­րիս­տո­սի ­Դամ­բա­րա­նին վե­րա­նո­րո­գու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րը, ո­րոնք կա­տա­րո­ւե­ցան տեղ­ւոյն Ք­րիս­տո­նիայ ե­րեք հա­մայնք­նե­րուն՝ ­յոյն, հայ եւ կա­թո­լիկ մաս­նա­գէտ­նե­րու կող­մէ:
Ար­ձա­նագ­րու­թեան հա­մար դի­մել ­տի­կ. Ար­շա­լոյս ­Նա­քու-Տր­դա­տեա­նին, հեռ.- 6942214251 եւ ե­կե­ղեց­ւոյ գրա­սե­նեակ՝ 2109215452 ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10էն 13:00:
­Թան­գա­րա­նի տոմ­սակ՝ ընդ­հա­նուր մուտք 10 եւ­րօ, իսկ 65 տա­րե­կա­նէն վեր 5 եւ­րօ:

ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ «Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ» ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ