Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, որ Ուր­բաթ՝ 12 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018­ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:30­ին, Սր­բոց ­Թարգ­ման­չաց Վար­դա­պե­տաց տօ­նին ա­ռի­թով պի­տի մա­տու­ցուի Ս. Պա­տա­րագ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» եւ Նէոս ­Գոզ­մոս-­Ֆիք­սի «Ս. ­Կա­րապետ» ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս:
«Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի պա­տա­րա­գէ
Արժ. Տ. ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան
Պա­տա­րա­գին ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի Հ.Կ.Խ.ի «­Զաւա­րեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:
«Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի պա­տա­րա­գէ
Արժ. Տ. ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան
Պա­տա­րա­գին ներ­կայ պի­տի գտնո­ւին Հ.Կ.Խ.ի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի, ինչ­պէս նաեւ Հ.Կ.Խ. «Ազ­նիւ եւ ­Ժի­րայր ­Ճէ­նա­զեան» ազգ. միջ­նա­կար­գի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:

Ե­կէ՛ք մաս­նա­կից դառ­նանք ­Թարգ­ման­չաց տօ­նի ա­րա­րո­ղութեան
եւ գօտեպն­դո­ւինք օ­րո­ւան խոր­հուր­դով ու պատ­գա­մով:

Դի­ւան ­Կրօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի